Residència assistida

És un servei substitutori de la llar per a persones grans amb dependència, vol donar assistència integral a les activitats de la vida diària per a les persones que no tenen un grau d’autonomia suficient, que necessiten supervisió i/o atenció constant.

La residència vol que els usuaris es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals i oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que en conjunt signifiqui un acceptable nivell de qualitat de vida.
Les funcions són: allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció personal en les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives, suport social, fisioteràpia, atenció psicològica, higiene personal, suport familiar, garantir l’assistència sanitària, la bugaderia i el repàs de la roba. Els serveis opcionals són: perruqueria, podologia, servei religiós, transport, els acompanyaments a visites mèdiques, les sortides i activitats extraordinàries i altres que puguin sorgir.