Activitats

La Residència geriàtrica Municipal , ofereix un programa d’activitats a nivell grupal adreçat a tots els residents , amb la finalitat de millorar la qualitat de vida , l’autonomia i l’autoestima de tots ells.

Hi ha una planificació setmanal, que combina diferents activitats més funcionals, terapèutiques  i cognitives ,  adaptat a cada nivell del resident, i tenint en compte els gustos i preferències .

A part s’organitzen activitats més lúdiques que pretenen celebrar les principals festivitats de l’any, sortides a l’exterior, balls, aniversaris … i que tenen un caire més lúdic.

Amb el conjunt es pretén que els residents es mantinguin actius , que és relacionin i passin millor el seu dia a dia.