Centre de dia

És un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones amb un grau de dependència baix o mig. Vol afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social, i proporciona suport a les circumstàncies sociofamiliars que ho requereixen.
Es presta com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitats de la residència.
Les funcions que fa són: manutenció, acolliment i convivència, atenció personal a les activitats de la vida diària, readaptació funcional i social, hàbits d’autonomia, dinamització socio-cultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives, fisioteràpia, atenció psicològica, higiene personal, suport familiar, i garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.

Tant pot ser un servei de caràcter permanent com esporàdic.
El servei funciona de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Es pot utilitzar cada dia o només uns dies concrets, així com tota la jornada o jornades parcials.
El desplaçament al centre va a càrrec de l’usuari o de la família. Aquelles persones que ho necessiten poden sol·licitar el servei de Transport Adaptat que presta la Creu Roja.