La Residència

La Residència d’Avis Municipal de Camprodon, l’Hospital, és un equipament destinat a donar serveis gerontològics a les persones grans i amb dependència. No es només una residència o un centre de dia, sinó que entenem l’equipament com un centre de recursos per a la gent gran que dóna una atenció integral, flexible i adaptable a les necessitats canviants de la població. Per això, a més del servei de residència i de centre de dia, disposa d’altres programes com el d’estada temporal, el programa d’atenció a persones amb demència i/o transtorns cognitius, el servei de menjador social.

La nostra finalitat és donar la màxima qualitat de servei, aconseguir el bon funcionament del centre, amb una bona convivència i el respecte pels drets dels nostres avis, a més de potenciar al màxim la participació i col·laboració de tots els usuaris i dels seus familiars, a través del Pla d’Atenció Individual, les Assemblees i el Consell Assessor, que esdevenen l’eix central de la nostra atenció.

L’equipament és municipal i és un centre col·laborador amb l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

Montse Prat i Sílvia Bertran. Co-directores de la Residència l’Hospital de Camprodon.