Programes Especials

Servei adreçat específicament a les persones amb demències i/o trastorns cognitius, per a elles hem habilitat una part de la segona planta per poder centrar-hi els esforços necessaris i treballar-hi adequadament.
Aquest programa es desenvolupa tenint en compte les necessitats de cada tipus de malaltia i està elaborat considerant l’ús del mateix espai com a element terapèutic, l’ampliació de tècniques d’estimulació necessàries per cada estadi del grau de demència i/o trastorn cognitiu específic, oferint un recolzament adequat i personalitzat als familiars.