Estades Temporals

La finalitat d’aquest programa és donar suport a les famílies que tenen persones grans al seu càrrec al seu domicili. Aquest servei s’adreça a aquelles persones grans que són ateses habitualment en el seu entorn familiar o de relació i que, durant un cert temps, la família no les pot atendre (per problemes de salut, vacances, etc.). Les estades temporals es poden gaudir per un periode de temps inferior a un mes, flexible i adaptable a les necessitats de la persona.
Les funcions i els serveis opcionals són els mateixos que els del servei de residència assistida.